Ring 1881 - Vi supporterer borger.dk

 


Det giver du tilladelse til:

  • Ved at udfylde felterne og klikke på send-knappen giver du tilladelse til, at en medarbejder fra borger.dk kontaktcentret får adgang til at kigge med på din skærm.
  • Medarbejderen kan kun se de oplysninger, der er på skærmen. Og han/hun kan kun se dem, så længe du og medarbejderen har forbindelse med hinanden. Medarbejderen har altså ikke mulighed for at overtage styringen af din skærm (klikke rundt og åbne filer) og har ikke adgang til indhold på din computer eller lignende, efter at forbindelsen er afbrudt.
  • Medarbejderen kan kun pege med musen på din skærm. Du skal selv klikke og skrive, og det er alene dit ansvar, at de rigtige oplysninger tastes/afgives.
  • Medarbejderne har tavshedspligt om alle oplysninger, som han/hun ser eller hører, mens han/hun har adgang til din skærm.
  • Du kan, når som helst du ønsker det, selv afbryde medarbejderens adgang til din skærm. Det gør du ved at klikke på den røde knap med krydset, som du ser, når du har forbindelse til medarbejderen.
  • En kopi af skærmdelingssessionen bliver gemt i 3 måneder og slettes herefter automatisk. Oplysningerne vil kun blive brugt til efterforskning, hvis man får mistanke om misbrug.

Behandling af personoplysninger